Do not plan the things in details. Keep yourself agile and fluid like a water. We dont know what will change and spoil your plan. Its always better to be ready to accept the Change and Move on.

Tag Quarantine

कोरोना – लढाई एका अदृश्य शत्रूशी !!!

1 डिसेंबर 2019, चीन मधल्या वूहान शहरामध्ये एक 55 वर्षाचा व्यक्ती अचानक आजारी पडतो. सर्दी, खोकला, ताप आणि नंतर नयूमोनिआ आणि मृत्यू अगदी १५ ते २० दिवसातच!!. काही दिवसातच अश्या कितीतरी केसेस सुरु झाल्या. डॉक्टर लोकांना पण नक्की काय चालूय… Continue Reading →

© 2023 Vijay Magdum — Powered by WordPress

Theme by Anders NorenUp ↑